پرزیدنت اوباما پس از ترک مقام خود در نظر دارد که ریاست جمهوری خود را بر عهده بگیردتهیه کننده 60 دقیقه ای ماریا گاوریلوویچ یکی از اولین خبرنگاران جاسازی شده برای پوشش خبری مبارزات انتخاباتی اوباما در سال 2007 بود.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ناظران بین المللی می بینند "هیچ تقلبی سیستمی وجود ندارد" در انتخابات ایالات متحده