پروژه های CBS News بایدن پیروز جورجیا ، اولین دموکرات از سال 1992 استپیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن در جورجیا اولین پیروزی یک دموکرات در 28 سال گذشته است ، اما مبارزه برای دولت پایان نیافته است. کنترل سنا اکنون بر اساس دو نژاد متمرکز بر مبارزه ژانویه است. گزارش های Mireya Villarreal.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*