پزشکان و پرستاران از مدیران می خواهند برای کاهش سرعت گسترش COVID-19 اقدامات بیشتری انجام دهندکارمندان بهداشت در چندین ایالت از مقامات می خواهند که برای کاهش سرعت ویروس کرونا ، از جمله بستن رستوران ها و سالن های ورزشی داخلی ، اقدامات بیشتری انجام دهند. نیکی باتیست گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*