[ad_1]

نشانه هایی وجود دارد که ممکن است حمایت رئیس جمهور ترامپ در میان متحدان سیاسی کاهش یابد ، زیرا وی اشاره کرد که دادستان کل کشور ویلیام بار در مقام بعدی در تصفیه مقامات پس از انتخابات باشد. بن تریسی گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر