[ad_1]

دو مرد پنجشنبه شب پس از دریافت پلیس فیلادلفیا مبنی بر اینکه افراد مسلح در هامر ، ویرجینیا برای شمارش آرا به مرکز همایش های فیلادلفیا می آیند دستگیر شدند. به روزرسانی روز جمعه مسئولان را مشاهده کنید.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر