[ad_1]

مارک پولاک در مجمع جهانی در ریکیاویک در سال 2020 سخنرانی می کند – زنان رهبر با قدرت همکاری.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir