پولاک را در مورد قدرت همکاری علامت گذاری کنیدمارک پولاک در مجمع جهانی در ریکیاویک در سال 2020 سخنرانی می کند – زنان رهبر با قدرت همکاری.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
CBS Evening News ، 18 نوامبر سال 2020