چت روی آتش: سوتلانا تسیخانوسکایا ، روزالیا آرتئاگارهبر مخالفت بلاروس ، سوتلانا سیخانوفسکایا و رئیس جمهور سابق اکوادور روزالیا آرتئاگا در مجمع جهانی ریکیاویک 2020 – زنان رهبر سخنرانی کردند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*