چگونه دموکراتهای ویسکانسین به جو بایدن کمک کردند تا ایالت را برگرداند و مقام ریاست جمهوری را بدست آورد


پروژه های CBS News جو بایدن 10 رای انتخابی ویسکانسین را به دست خواهد آورد ، رئیس جمهور آمریکا ، ترامپ ، که در سال 2016 پیروز شد ، با حدود 20 هزار رای به پیروزی تبدیل شود. بن ویکلر ، رئیس حزب دموکرات در ویسکانسین ، به CBSN می پیوندد تا در مورد آنچه منجر به پیروزی ترامپ و تلاش برای شمارش شده است ، بحث کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
زندانی تراجنسیتی اشلی دایموند از مقامات زندان جورجیا به اتهام حملات شکایت کرده است