[ad_1]

آنتونی سالوانتو ، مدیر انتخابات و تحقیقات CBS News ، روند تعیین یک برنده در رقابت های ریاست جمهوری را شکست داده و توضیح می دهد که چرا بعضی از کشورها هنوز برگزار نشده اند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر