کاتائوکا دیگری در مورد قدرت هنرهنرمند تجسمی ، Drue Kataoka ، مدیر عامل استودیوی Drue Kataoka ، در مجمع جهانی ریکیاویک 2020 – رهبران زن سخنرانی کرد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
دکتر آشیش جا در مورد آخرین واکسن ها و افزایش موارد ویروس کرونا در سراسر کشور بحث می کند