[ad_1]

کاخ سفید اعضای وفادار به ترامپ را جایگزین اعضای هیئت مشورتی پنتاگون کرد. عمر ویلافرانکا با دانیل لیپمن ، خبرنگار کاخ سفید و خبرنگار واشنگتن پالیتیکو در مورد چگونگی تأثیر این امر بر امور آینده بایدن صحبت می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر