[ad_1]

کاخ سفید اعضای وفادار به ترامپ را جایگزین اعضای هیئت مشورتی پنتاگون کرد. عمر ویلافرانکا با دانیل لیپمن ، گزارشگر سیاسی و واشنگتن کاخ سفید ، در مورد اینکه این امر چه تاثیری بر دولت آینده بایدن دارد ، صحبت کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر