کاخ سفید جای اعضای شورای مشاور تجاری پنتاگون را می گیردکاخ سفید اعضای وفادار به ترامپ را جایگزین اعضای هیئت مشورتی پنتاگون کرد. عمر ویلافرانکا با دانیل لیپمن ، گزارشگر سیاسی و واشنگتن کاخ سفید ، در مورد اینکه این امر چه تاثیری بر دولت آینده بایدن دارد ، صحبت کرد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
این متخصص گفت ، COVID-19 هزاران مارک معروف را از بین می برد