کارشناسان از ترامپ می خواهند که از اقدامات COVID-19 در پس زمینه پشتیبانی کند "من می گویم" پاندمیاگرچه کارشناسان ارشد بهداشت هشدار داده اند که کنترل بیماری ویروس کرونا امکان پذیر نیست ، اما پرزیدنت ترامپ نه به آن اشاره کرده و نه اظهارات علنی کرده است. پائولا رید گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ویژگی دوزینگ پمپ ها - دوزینگ پمپ