[ad_1]

دیوید بکر ، همیار CBS News و کارشناس قانون انتخابات ، صبح امروز به CBS می پیوندد و در مورد نبرد در حال پیروزی برای ریاست جمهوری و آنچه در نبرد قانونی می تواند رخ دهد ، بحث می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir