[ad_1]

کلر مک نایر آنقدر خوش شانس بود که قبل از مرگش یک بار به تنهایی با الکس تربیک بگذرد. کتاب او “پاسخ هایی به شکل س questionsال: یک داستان نهایی و یک راهنما برای خودی ها در مورد خطر!” شامل مصاحبه های او با تربک ، چندین “خطر!” معروف و نه چندان معروف است. مسابقه دهندگان و نگاهی به نمای بازی مورد علاقه خود می اندازد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر