کریستی مارتین – نبرد زندگی اوبوکسور توسط شوهرش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مورد اصابت چاقو قرار گرفت ، اما از آمدن به شماره خودداری کرد 48 ساعته گزارشگر دیوید بنیو


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
بازی گروهی مافیا چیست؟