[ad_1]

بوکسور توسط شوهرش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مورد اصابت چاقو قرار گرفت ، اما از آمدن به شماره خودداری کرد 48 ساعته گزارشگر دیوید بنیو

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر