کشورهایی که با موج ویروس کرونا 2 مبارزه می کنندکشورهای سراسر جهان همچنان از جهش ویرانگر در موارد COVID-19 و بستری شدن در بیمارستان رنج می برند. کانادا به محاصره کشیده شده است ، در حالی که اروپا بار دیگر به عنوان مرکز همه گیری ظاهر می شود. الیزابت پالمر گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*