کلوتیلدا: درون لاشه آخرین کشتی شناخته شده که آفریقایی های بردگی را به آمریکا آورده است


کلوتیلدا پس از بردن 110 زندانی در آن سوی اقیانوس اطلس در سال 1860 در رود آلاباما سوزانده و غرق شد. بقایای او دو سال پیش پیدا شد. اندرسون کوپر از کشف لاشه هواپیما و جامعه نزدیک فرزندان اسیر شده در کشتی خبر داد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*