کمیساریای NFL پروتکل های ایمنی COVID-19 را در میان اپیدمی ویروس دیگر در بین بازیکنان در نظر می گیردشیوع دیگری از COVID-19 س questionsالاتی را در مورد پروتکل های ایمنی در NFL ایجاد می کند ، زیرا کمیسار اقدامات پیشنهادی محافظتی را برای تیم های صعود کننده به مرحله پلی آف ارزیابی می کند. گزارش های اررول بارنت.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
لامار جکسون از ریونز در لیست ذخیره COVID-19 در حالی که بازی شکرگذاری با تأخیر بیشتری روبرو می شود