کنگره برای متوقف کردن دولت مهلت دارد


کنگره برای تصویب لایحه ای برای جلوگیری از تعطیلی دولت در حال اتمام است. قانون گذاران تا 11 دسامبر فرصت دارند ، اما گفته می شود اکنون در حال بررسی یک لایحه تعلیق کوتاه مدت هستند. خبرنگار وال استریت ژورنال گزارشگر کپیتول هیل ، سیوبان هیوز ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مذاکرات ، با ایلین کوگیانو ، میزبان سرخ و آبی CBSN همراه می شود.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
دولت ترامپ اجازه می دهد انتقال بایدن آغاز شود