[ad_1]

Alphabet Rockers ، یک گروه هیپ هاپ چند نژادی چند نسل ، از موسیقی برای مبارزه با نژادپرستی استفاده می کند – CBS News

CBSN را به صورت زنده تماشا کنید


راکرهای الفبایی ، یک گروه هیپ هاپ چند نژادی ، چند نسلی ، از موسیقی برای کمک به ساختن دنیای عادلانه تری استفاده می کنند. آنها آواز و رپ درباره تنوع ، ایستادن در برابر دیگران و پذیرش جوانان تراجنسیتی می خوانند. جیمی یوکاس گزارش سریال CBS امروز صبح ، اتحادیه کامل تر.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir