گفته می شود ترامپ در حال بررسی بخشش اعضای خانواده استکاخ سفید از س questionsال درباره گزارش هایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد برای سه فرزند بزرگسال و داماد خود از بخشش پیشگیرانه جلوگیری کند ، اجتناب می کند. بن تریسی گزارش می دهد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
با کتونی چی بپوشیم؟