[ad_1]

کمیسر سابق FDA می گوید که ممکن است نزدیک به 300000 مرگ در پایان سال و نزدیک به 400000 مرگ در پایان ماه ژانویه رخ دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر