یادآوری "خطر!" به میزبانی الکس تربکاز نظر بسیاری از آمریکایی ها ، از دست دادن الکس تریبک کمی شبیه یک مرگ خانوادگی است. او استعداد کمیابی در سرگرمی و آگاهی دادن به ما داشت. جیم آکسلرود نگاهی به گذشته دارد.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*