[ad_1]

از نظر بسیاری از آمریکایی ها ، از دست دادن الکس تریبک کمی شبیه یک مرگ خانوادگی است. او استعداد کمیابی در سرگرمی و آگاهی دادن به ما داشت. جیم آکسلرود نگاهی به گذشته دارد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر