[ad_1]

شوکی ماتسوموتو ، یک راهب بودایی و نویسنده کتاب راهنمای راهب برای یک خانه و ذهن تمیز ، در مجمع جهانی ریکیاویک 2020 – زنان رهبر با قدرت خلوص سخنرانی کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir