یک مادربزرگ 75 ساله با نوه اش از دانشگاه فارغ التحصیل می شود


بعد از بازنشستگی پت اورموند ، حوصله اش سر رفت. بنابراین ، نوه اش ملودی به او پیشنهاد داد که به مدرسه برگردد. پس از متقاعد کردن ، پت در دانشگاه تنسی در Chattanooga ثبت نام کرد – و ماه گذشته او و ملودی در کنار هم فارغ التحصیل شدند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
شهرستان لس آنجلس با افزایش موارد COVID-19 ، بیشترین اجتماعات خصوصی و عمومی بین خانوارها را به طور موقت ممنوع می کند