یک کتابفروشی نمادین در لس آنجلس به لطف تمرکز بر ادبیات عدالت اجتماعی ، در طی یک همه گیر رونق می گیرد


در حالی که بسیاری از کتابفروشی ها با بیماری همه گیر ویروس کرونا مبارزه می کنند ، یک کتابفروشی در لس آنجلس مانند هرگز رونق بیشتری دارد. Eso Won ، یک کتابفروشی قابل توجه در پارک لایمرت ، شاهد هجوم رو به کاهش خوانندگان است که به دنبال ادبیات مربوط به نژاد و عدالت اجتماعی هستند. لیلیا لوسیانو چیزهای بیشتری دارد.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
تمایل کارآگاه NYPD برای کمک به خانواده در حال تبدیل شدن به سکویی است که اکنون به افرادی که در سراسر کشور به سرعت پاسخ می دهند کمک می کند