12/3: CBSN AMCDC هشدار می دهد که تعداد فوتی ها ممکن است تا فوریه به 450،000 نفر برسد. بایدن منتظر اعلام ثانیه های خود بود. هفته بعد


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
ترامپ در اولین راهپیمایی قبل از انتخابات ادعاهای دروغ زیادی را مطرح کرد