18/11: CBSN AMرئیس جمهور ترامپ افسر ارشد امنیت سایبری را اخراج کرد. کشورهای کم درآمد نگرانی هایی در مورد دسترسی به واکسن ها دارند


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
رئیس جمهور منتخب بایدن انتقال را با هیئت مشورتی COVID-19 آغاز می کند