22/11: فاوسی ، سندرز ، گوتلیب ، مرلو ، مک مستراین هفته در “ایستادن در برابر ملت” ، علی رغم پیشرفت چشمگیر واکسن ها ، آمریکا در حال آماده سازی برای سخت ترین آزمایش تا به امروز است: موارد COVID که با انتقال به یک فصل جدید ، رشد چشمگیری دارند.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*