24/11: قرمز و آبیمدیر ترامپ اجازه می دهد انتقال بایدن ادامه یابد. داستان گذار ریاست جمهوری


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*