5/12: CBS صبح امروز شنبهCOVID-19 بهتر از بیماری قلبی به عنوان علت اصلی مرگ در ایالات متحده در این هفته عمل می کند. سرآشپز داگلاس ویلیامز در هنگام تجربه “رویای” خود در The Dish درباره الهامات آشپزی خود صحبت می کند


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
باربری کاشانی - اتوبار کاشانی با بسته بندی اصولی در تهران |44282757|