[ad_1]

این هفته در “ایستادن در برابر ملت” ، هفته عذاب آور انتخابات با شکستن رکورد های رأی دادن و انتخاب 46 ​​امین رئیس جمهور ، به پایان رسید. اما چهل و پنجمین تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر