9/11/20: قرمز و آبیرئيس جمهور ترامپ وزیر دفاع مارک اسپر را اخراج کرد. رئیس جمهور منتخب کامالا هریس به تاریخ پیوست


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*