[ad_1]

مشاوران CDC در مورد كاركنان بهداشت رأی می دهند و خانه های سالمندان ابتدا باید واكسن COVID-19 را دریافت كنند. خیریه برای کودکان مبارز پتو تهیه می کند

[ad_2]

منبع: elitenews.ir