[ad_1]

بستری شدن در بیمارستان را در ایالات متحده ثبت کنید ، زیرا موارد روزانه دوباره به 100000 می رسد. این مرد جوان اولین فردی با سندرم داون بود که مسابقات سه گانه آیرون من را تکمیل کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر