[ad_1]

موارد COVID-19 را به عنوان افزایش عفونت در 50 کشور گزارش کنید. زنی که یک انبار زنده را تماشا می کند ، خوک را از آتش نجات می دهد

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر