[ad_1]

CDC اصرار دارد از ماسک داخلی در برابر موج COVID-19 استفاده شود. بابانوئل در میان شیوع ویروس کرونا ، با هنجار جدید سازگار می شود

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر