CBS News تحقیق می کند: بازماندگان خشونت جنسی می گویند ارتش نتواند از قربانیان محافظت کندطی یک سال و نیم گذشته ، CBS News با نزدیک به دوازده بازمانده از همه شاخه های ارتش صحبت کرده است که ادعا می کنند ادعاهای آنها رد شده است – یا حتی با انتقام مواجه شده اند. گزارش های نورا اودانل.


منبع: elitenews.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*