[ad_1]

طی یک سال و نیم گذشته ، CBS News با نزدیک به دوازده بازمانده از همه شاخه های ارتش صحبت کرده است که ادعا می کنند ادعاهای آنها رد شده است – یا حتی با انتقام مواجه شده اند. گزارش های نورا اودانل.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر