[ad_1]

قسمت دوم این مستند دو بخشی CBSN Originals به دنبال حرکت رو به رشد شبه نظامیان است که از پیروی از قوانین جدید اسلحه خودداری می کنند. در حالی که این کشور از همه گیری ها ، عقب ماندگی های اقتصادی و ناآرامی های سیاسی استقبال می کند ، فروش اسلحه در حال افزایش است و فعالان تسلیحاتی می گویند اکنون آمریکایی ها باید بیش از هر زمان دیگری مسلح شوند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir