[ad_1]

امروز مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها تشکیل جلسه می دهند و توصیه می کنند چه کسی اولین نفر برای واکسن ویروس کرونا باشد. این اتفاق در حال افزایش است که بستری شدن در بیمارستان ها در ایالات متحده بیش از 96،000 نفر است. دبرا آلفارون از CBS News با تعداد بیشتری به CBSN AM پیوسته است.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir