CDC خواستار استفاده از ماسک داخلی در پس زمینه COVID-19 استمراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها می گویند افرادی که به طور بالقوه در معرض ویروس کرونا قرار گرفته اند برای محافظت از خانواده خود باید در خانه های خود ماسک بزنند. آدریانا دیاز دارای جزئیات است.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
همه چیز درباره روغن هیدرولیک - صنعت برش پرشین