[ad_1]

دکتر Shoshana Ungerlaider به CBSN پیوست تا در مورد رهنمودهای CDC جدید گفت: ماسک های صورت می توانند به محافظت از ناقلین در برابر عفونت ویروس کرونا کمک کنند. وی همچنین در مورد محدودیت های جدیدی که برخی از شهرها برای جلوگیری از روند در موارد COVID-19 برای رستوران ها ، بارها و سالن های بدنسازی اعمال می کنند صحبت کرد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir