[ad_1]

ویروس کرونا در حال حاضر تأثیر اقتصادی مخربی دارد: از هر چهار خانوار آمریکایی یک نفر در طی شیوع بیماری شغل خود را از دست داده یا درآمد خود را کاهش داده است. به طور بالقوه ، میلیون ها آمریکایی در معرض خطر از دست دادن خانه های خود هستند از 1 ژانویه ، با پایان مهلت قانونی توقف اخراج دولت. همکار ارشد یکشنبه یکشنبه تد کوپل با مستاجران و مالکان و برنده جایزه پولیتزر متیو دزموند (“مهاجران: فقر و سود در شهر آمریکا”) در مورد بحران قریب الوقوع مسکن صحبت می کند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر