COVID و بحران تخلیه قریب الوقوع


ویروس کرونا در حال حاضر تأثیر اقتصادی مخربی دارد: از هر چهار خانوار آمریکایی یک نفر در طی شیوع بیماری شغل خود را از دست داده یا درآمد خود را کاهش داده است. به طور بالقوه ، میلیون ها آمریکایی در معرض خطر از دست دادن خانه های خود هستند از 1 ژانویه ، با پایان مهلت قانونی توقف اخراج دولت. همکار ارشد یکشنبه یکشنبه تد کوپل با مستاجران و مالکان و برنده جایزه پولیتزر متیو دزموند (“مهاجران: فقر و سود در شهر آمریکا”) در مورد بحران قریب الوقوع مسکن صحبت می کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
اولین آزمایش خون برای آلزایمر که از قبل بدون تایید FDA در بازار موجود است