[ad_1]

Health in Her Hue مأموریت دارد که تفاوت نژادی در مراقبت های بهداشتی را کاهش دهد ، این مسئله می تواند برای بیش از 21 میلیون زن سیاه پوست در ایالات متحده باعث مرگ و زندگی شود. بنیانگذاران Ashlee Wisdom و Edwina Bright به CBSN گفتند که چگونه می توانند از طریق پیوند دادن زنان سیاه پوست به ارائه دهندگان “دارای صلاحیت فرهنگی” نتایج سلامت را بهبود بخشند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir