[ad_1]

برایان یازی سرآشپز محلی متولد آریزونا از کشور ناواهو است ، جایی که او سنت های غذایی باستانی را از خانواده خود آموخت. سپس آنها را به مینه سوتا برد و در آنجا از مواد محلی برای ایجاد غذاهای مدرن استفاده کرد – در حالی که در برخی از نقاط نیاز از اعضای جامعه محلی خود مراقبت می کرد. جیمی یوکاس گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر