TIME اولین فرزند خود را در سال تعیین می کند


مجله TIME با همکاری Nickelodeon اولین فرزند سال خود را می شناسد: دانشمند و مخترع 15 ساله Gitanjali Rao. او در میان بیش از 5000 نامزد برای استفاده از فن آوری برای مقابله با مسائل مختلف از آلودگی آب گرفته تا آزار و اذیت اینترنتی ، برجسته بود. رائو به CBSN پیوست تا در مورد این افتخار و اینکه نشان می دهد خودش را به عنوان یک دانشمند خوش رنگ و جوان نشان می دهد بحث کند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
Soccer Olympian اکنون پزشکی است که بیماران مبتلا به ویروس کرونا را معالجه می کند