[ad_1]

خبرنگار خارجی CBS News دبورا پاتا با عناوینی از سراسر جهان به CBSN AM می پیوندد ، از جمله اینکه COVID-19 بر کنکورهای کره جنوبی تأثیر می گذارد ، و سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است تا در مورد تغییر اقلیم اقدامی انجام دهند.

[ad_2]

منبع: elitenews.ir

ایندکسر