WorldView: COVID بر امتحانات دانشگاه تأثیر می گذارد. سازمان ملل خواستار پایان “جنگ با طبیعت” است


خبرنگار خارجی CBS News دبورا پاتا با عناوینی از سراسر جهان به CBSN AM می پیوندد ، از جمله اینکه COVID-19 بر کنکورهای کره جنوبی تأثیر می گذارد ، و سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است تا در مورد تغییر اقلیم اقدامی انجام دهند.


منبع: elitenews.ir

حتما بخوانید:
سدان مد بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی